SECCIÓ MENJADOR ESCOLA PACO CANDEL

Documents amb la informació del menjador corresponent al curs 22-23:
Menú mensual curs 2022-2023